« «

» »

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY (SQS)

Balanced day

Komplexní řešení zajišťování kvality pro samostatné montážní stanice. Intuitivní navádění obsluhy, zaznamenávání dat utahování, zpětná sledovatelnost, ověřování dílů a výrobků za účelem ochrany před vznikem chyb, opravy výrobků a montáž prototypů.

Řešení SQS provází obsluhu procesem montáže a přitom neponechává žádný prostor pro chyby nebo přehlédnutí. Dokáže řídit proces montáže mnoha rozdílných výrobků nebo variant výrobků a je ideálně vhodné pro stanice, ve kterých se provádí montáž podsestav, pro záložní stanice a oblasti provádění oprav. Kromě toho nabízíme průmyslový počítač (obslužné rozhraní) s širokým rozsahem komunikačních funkcí, které jsou nepostradatelné v jakémkoli průmyslovém prostředí. 

  
Funkce samostatného řešení pro řízení kvality
Identifikace obsluhy
Ověřování dílů
Vizuální navádění obsluhy
Základní systém Pick-to-Light
Řízení digitálních vstupů a výstupů
Regulace utahovacího momentu a sběr dat v reálném čase
  

Ideální použití

Samostatné výrobní pracoviště
Samostatné pracoviště pro provádění oprav
Školicí pracoviště
Pracoviště pro montáž prototypů

 

Zakázkové softwarové projekty

Náš tým využívá svoji vysokou úroveň odborné způsobilosti při přípravě složitých projektů, včetně síťových řešení, připojování k systémům ERP atd.

Obraťte se na Zoltána Németha nebo na příslušného obchodního zástupce, který vám pomůže nalézt shodu mezi vašimi potřebami a specifikací vašeho produktu.

Domů

Permanent link to this article: http://1-2017.productivity-magazine.cz/?p=6932&lang=cs