« «

» »

AKTUALITY O SERVISNÍCH PRODUKTECH

  • ResultScan
  • Měření svěrné síly
  • ToolCover

ResultScan

Řešení ResultScan snižuje riziko zasílání vadných výrobků vašim zákazníkům. Snižuje tedy také náklady na záruky, opravy a svolávání. Rozpoznává optimální limity, které je v souvislosti s vaší aplikací třeba sledovat. Nastavení těchto limitů vám umožňuje detekci šroubování přes závit, problémů s materiálem a chyb obsluhy před tím, než to zjistí zákazník.

 

Měření svěrné síly

Měření svěrné síly je založeno na kombinaci používání vyspělého vybavení a uplatňování mnohaletých zkušeností. Vybavení sice dokáže měřit svěrnou sílu, avšak naše zkušenosti nám navíc pomáhají řešit související problémy. Ultrazvukové měřicí postupy představují nejpokročilejší nabídku na trhu. Využijte příležitost k projednání problémů spojených s vašimi postupy utahování s našimi odborníky a k získání nejaktuálnějších znalostí v oboru utahování od členů našeho týmu specializujícího se na optimalizaci výroby.

 

ToolCover

Program údržby ToolCover zahrnuje řešení, která vám pomáhají optimalizovat výkonnost a zvyšovat efektivitu vašich výrobních zařízení při současné minimalizaci nákladů na nářadí a výrobních rizik. Program ToolCover, který představuje modulární sadu produktů, je navržen tak, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám a rozsahu používání nářadí. Řešení obsažená v programu ToolCover se vždy vyznačují tím, že:

  • zkracují dobu údržby i oprav,
  • jsou založena na osvědčených globálních procesech a servisních certifikátech,
  • jejich nabídka je spojena s pevně stanovenými náklady na preventivní údržbu.

 

ToolCover Protect ToolCover Stability ToolCover Uptime

V rámci služby ToolCover Protect je nabízena roční smlouva o provádění preventivní údržby a kalibrace, včetně prodloužené záruky, slev poskytovaných na náhradní díly a základních zpráv obsahujících klíčové ukazatele výkonnosti a upozorňujících na zjištěné nedostatky – to vše při pevně stanovených cenách připadajících na jednotlivé položky nářadí a rok.

ToolCover Stability je program zahrnující všechny služby související s preventivní údržbou, opravami, náhradními díly a zárukou, které jsou navíc doplněny optimalizovanou údržbou – to vše při pevně stanovených nákladech platných během celé doby trvání smlouvy.

Služba ToolCover Uptime zahrnuje přítomnost servisního technika ve výrobních prostorech zákazníka, optimalizaci preventivní údržby v reálném čase, opravy prováděné v našich servisních dílnách a rovněž všechny výhody programů Stability a Protect. Prostřednictvím programu služeb ToolCover Uptime si bereme na starost všechny potřeby související s nářadím a nabízíme zvýšení produktivity přímo na místě a v reálném čase – to vše při pevně stanovených nákladech platných po celou dobu trvání smlouvy. Žádní dva zákazníci nebudou mít stejné potřeby, a proto je služba Uptime, stejně jako všechny ostatní produkty spadající do programu ToolCover, dále přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala konkrétní situaci našich zákazníků.

     

Další informace si můžete vyžádat přímo u příslušného servisního prodejce nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši adresu productivity@cz.atlascopco.com.

Domů

Permanent link to this article: http://1-2017.productivity-magazine.cz/?p=5336&lang=cs